Tjänster

Överlåtelsebesiktning

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggnadsteknisk undersökning av byggnaden. Husbesiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med försäljning. Med en husbesiktning från oss får du klara och tydliga besked om vilket skick huset är i vid försäljningstillfället.

Både säljare eller köpare kan utföra en överlåtelsebesiktning med målet att minimerar risken för att otrevliga överraskningar uppkommer efter överlåtelsen.

Statusbesiktning

En statusbesiktning utförs oftast då man är i behov av en opartisk statuskontroll utav en byggnad. Det kan röra sig om att man behöver ett tydligt underlag för underhållsbehovet av antingen hela byggnaden eller enbart en viss byggnadsdel.

En statusbesiktning kan även utföras då det  upptäckts en skada på byggnaden exempelvis fukt eller mögel och man är behov av ett opartiskt utlåtande.

Entreprenadbesiktning

Huvudsyftet med en entreprenadbesiktning är att bedöma resultatet av en byggnation, så att beställaren får den produkt som beställts. Med mångårig bakgrund inom byggbranchen har vi god kunskap inom entreprenadjuridik samt hur en produktion praktiskt ska utföras och bedömer på ett rättvist sätt.

En entreprenadbesiktning kan exempelvis handla om förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning, garantibesiktning och beställaren kan både vara konsument och näringsidkare. 

Kontrollansvarig enl. PBL

En kontrollansvarig enligt Plan- och Bygglagen ska i de fall de krävs en sådan bl.a. biträda byggherren med att upprätta en kontrollplan, närvara på tekniska samråd, byggnadsnämndens platsbesök och kontrollera så byggnationen utförs enligt gällande lagar, regler och förordningar.

Projektledning / Byggledning

Projektledning/Byggledning kan handla om att leda hela eller delar av en byggproduktion. Vi är specialister inom om- och tillbyggnationer samt småhusbyggnation och för en smidig projektering/produktion är vi gärna med från ett tidigt skede till att byggdrömmen står klar.

Byggservice

Mindre byggservice projekt utförs vid förfrågan. 

Det kan bl.a. handla om att byta ut en dörr/fönster, renovera ett rum/kök, lägga om ett mindre tak eller kanske byta träpanel på huset.

Byggservice gäller endast i Ystad med omnejd.

Hör av er med en förfrågan!

av SBR godkänd entreprenad- och överlåteslebesiktningsman
RISE certifierad kontrollansvarig enl. PBL